Advokat Olav Gunnheim MNA – Personskadeerstatning

Advokat Olav Gunnheim MNA

Advokat Renate Lia MNA

advokat pasientskade

Advokat Olav Gunnheim MNA
Torggata 10, 5. etg.
P.b. 445 Sentrum, 0103 Oslo.

Tlf. 22 33 20 10 – 95123688

E-post: advokat@personskadeerstatning.no

20 års erfaring med personskadeerstatning

Vi har tilsammen 18 års arbeidserfaring fra Norsk Pasientskadeerstatning.

I tillegg har vi arbeidserfaring fra Pasientskadenemnda, Helsetilsyn/Fylkeslege, Pasientombud og NAV.

Det er en fordel å ha god kjennskap til erstatningsordningen når vi skal bistå skadelidte i sin rett på “full erstatning”.

Vi utarbeider erstatningskrav etter pasientskade, trafikkskade og yrkesskade. Selskapet dekker normalt kostnadene forbundet med advokatbistand.

Vi har vunnet fram med et betydelig antall saker i tingretten, lagmannsretten og i trygderetten.

Se aktuelle saker:

  • Vi fikk økt erstatningen i NPE fra 520.000 til 4.744.000 !
  • Seier i trygderetten – ble tilkjent uføretrygd med yrkesskadefordel !
  • Seier i tingretten – dom av 5.10.16 – Erstatning til mor etter   barnedødsfall – 3-mannstap! 
  • Ny seier i tingretten – dom av 25.10.16 – erstatningen økte fra kr. 1.635.960 til kr. 3.635.960.
  • Erstatning etter CRPS – Oslo tingretts dom av 02.02.17.
  • Erstatning etter forsinket kreftbehandling (utenomrettslig forlik)