Erstatning etter innsetting av kneprotese

Erstatning etter innsetting av kneprotese.

Sak. 15-089898TVI-OTIR/08

En mann, f. 1967, var blitt arbeidsufør som følge av komplikasjoner med smerter og funksjonsnedsettelse etter innsetting av kneprotese. Det var enighet om at varig medisinsk invaliditet var 35 %, minus inngangsinvaliditet på 15 %, som følge av protesen.

NPE tilkjente i vedtak en samlet erstatning etter innsetting av kneprotese med kr. 520.000. Han var på dette tidspunktet ikke innvilget uføretrygd.

Vedtaket ble påklaget og Pasientskadenemnda økte erstatningen til kr. 2.393.700. Pasientskadenemnda la til grunn at han mest sannsynlig ville bli innvilget uføretrygd, men at han mest sannsynlig likevel kunne arbeide noe ved siden av uføretrygden.

Saken ble brakt inn for Oslo tingrett. Pasientskadenemnda foreslo rettsmekling. I rettsmeklingsmøte aksepterte Nemnda at han mest sannsynlig ikke hadde noen restervervsevne, og erstatningen ble økt til kr. 4.744.700.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *