Erstatning etter forsinket kreftbehandling (utenomrettslig forlik)

Erstatning etter forsinket kreftbehandling  –  Saken gjaldt spørsmål om hvorvidt en kvinne som hadde fått forsinket diagnostisert tarmkreft hadde utviklet varige plager. Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda hadde lagt til grunn at forsinkelsen kun hadde medført behov for gjennomgått cellegiftbehandling og forbigående plager i en periode. Etter søksmålet ble tatt ut erkjente Pasientskadenemnda ansvar for varige plager som blant annet omfattet nerveskader, redusert førlighet og psykiske merplager. Saken ble forlikt utenrettslig hvor nemnda aksepterte at pasientskaden, forsinket diagnostikk, hadde gitt disse varige plagene. Man skal nå begynne arbeidet med erstatningsutmålingen.